Que és CHESSPONG?

És una modalitat esportiva que combina dos esports individuals com són els escacs i el tennis taula de la millor manera possible . Aquí a Catalunya, ja s'han fet cinc edicions i cada any s'intenta ajustar el reglament per fer-lo el més equilibrat possible entre els dos esports. Alguns ja l'anomenen la duatló del cervell ¡!